Loading

Alaniitynkatu 5, Lappeenranta

010 504 3700

lappeenranta@as-huolto.fi

Ma-Pe 07:30-16:30

Ma-Pe 07:30-16:30
Varaa huoltoaika 010 504 3700
Alaniitynkatu 5, Lappeenranta

Peruutusehdot

Peruutusehdot

AS-Huolto Lappeenranta Oy:n etäkaupan peruutusehdot.

Noudatamme hyvän kauppatavan lisäksi, Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) 1.6.2021 hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia moottoriajoneuvojen korjausehtoja.

Etämyyntisopimuksella tarkoitetaan kuluttajasopimusta, joka tehdään etäviestimillä, esim. puhelimella, sähköpostilla tai etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä siten, että myyjä ja kuluttajaostaja eivät ole sopimusta tehtäessä yhtäaikaisesti läsnä.
Etämyyntisopimus ei ole pelkkä puhelimella tai sähköpostilla tehty ajanvaraus. Sopimusta, joka neuvotellaan korjaamo As-Huolto Oy:n toimitiloissa, ja tehdään lopullisesti etäviestimien/vast. avulla, ei pidetä etäsopimuksena.

Peruutus on tehtävä 2 arkivuorokautta ennen ajanvarauksen alkua puhelimitse, sähköpostitse tai As-Huolto Oy:n tiloissa käymällä henkilökohtaisesti. Peruutusta ei voi tehdä, tekstiviestillä, whatsupilla, vastaajaviestillä, eikä millään somen välityksellä toimivalla järjestelmällä.
Samana tai edellisenä arkipäivänä tehdyistä peruutuksista, veloitamme siihen mennessä kertyneet kustannukset, osien palautuksien kustannukset (jos kyseessä sellainen osa jonka voi palauttaa), sekä 50% arvioiduista töistä.

Asiakkaan tilaamista peruuttamattomista töistä, veloitamme tilattuun työhön liittyen:
• koko palvelun hinnan
• varaosat millä ei ole palautusmahdollisuutta
• kustannukset mahdollisista osien palautuksista mitä työhön on tilattu
• muut kustannukset mitä AS-Huolto Lappeenrannalle on siihen mennessä muodostunut tilatusta työstä.

Kuluttajalla on oikeus peruttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä sähköpostilla osoitteeseen lappeenranta@as-huolto.fi, puhelimella numeroon 010-5043700, tai asioimalla yrityksessämme osoitteessa Alaniitynkatu 5, 53550 Lappeenranta.
• Emme pysty ottamaan vastaan peruutuksia ajanvaraus järjestelmän tai somen kautta.
Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka tilatun työn suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä tai yhteisesti sopimalla aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos sopimuksessa tilatun työn toimittaminen on aloitettu, ja se peruutetaan, kuluttajan tulee maksaa korjaamo As-Huolto Oy:lle korvaus niistä aiheutuneista kuluista, mitä siihen mennessä yritykselle on aiheutunut työn aloittamisesta, esimerkiksi työhön hankittujen varaosien osalta, joilla ei ole palautusoikeutta.

Alkuperäiset varaosat, tai varaosat joilla ei ole palautusoikeutta, veloitetaan täysimääräisesti peruutuksen ajankohdasta huolimatta.